Sąlygos ir taisyklės

 
Sąlygos ir taisyklės
Namelių taisyklės

Kaimo turizmo sodyba „Kalniaus Sodyba“,Barkelių km. 3, Darbėnų sen., Kretingos raj.,skirta ramiam, saugiam poilsiui. Užsakovas įsipareigoja kartu atvykusius asmenis supažindinti su toliau išvardintomis sodybos taisyklėmis. Pasirašydamas nuomos sutartį užsakovas patvirtina, kad su taisyklėmis susipažino.

ATVYKIMAS IR IŠVYKIMAS:
Paros nuomos laikas yra nuo 14:00 val. iki sekančios dienos 12:00 val., nepriklausomai nuo to, kelintą valandą į sodybą atvažiuoja svečiai. Laiku neišvykus už kiekvieną pradelstą valandą mokamas 20 eur mokestis. Galimas specialus susitarimas dėl išvykimo ir atvykimo laiko.

SVEČIAI GALI NAUDOTIS:
1. Išsinuomotomis patalpomis ir jose esančiomis materialinėmis vertybėmis;
2. Pirtimi, kubilu už papildomą mokestį, jei nesutarta kitaip;
3. Laužaviete, kepsnine, pranešus sodybos administratoriui;
4. Svečiai gali maudytis ežere, tam skirtose maudymosi vietose;
5. Žvejoti tvenkinyje (tik išsinuomoję sodyboje patalpas ir sumokėję sodybos administratoriui už žvejybą)

SODYBOS SVEČIAI PRIVALO:
1.Rezervuojant sodybą, sumokėti 50% visos paslaugos kainos dydžio avansinį mokestį, kuris bus išskaičiuotas atsiskaitant ir nustatytą depozito mokestį. Depozitas bus grąžintas po sodybos (jos dalies) pridavimo. Rezervavus, bet neatvykus sutartu laiku į sodybą, avansas negrąžinamas. Atvykus į sodybą, sumokėti pilną nuomos kainą. Svečiams neišbuvus pilno nuomos laiko, mokestis už neišbūtą laiką negrąžinamas.
2. Pateikti asmens tapatybės dokumentą irpasirašyti nuomos suartį;
3. Sodybos svečiai, rezervuodami namelius, tiksliai nurodo žmonių skaičių, įskaitant ir vaikus. Nepranešus sodybos administratoriui, negalima viršyti nurodyto žmonių skaičiaus, kviestis laikinus lankytojus, draugus ar kitus asmenis. Svečių skaičius negali viršyti sutarto rezervacijos metu; Susipažinti ir laikytis priešgaisrinių, saugaus elgesio ir vidaus taisyklių;
4. Užsisakius papildomas sodybos paslaugas, už jas iš karto sumokėti;
5. Taupiai naudoti vandenį ir elektros energiją;
6.Savo elgesiu nesudaryti nepatogumų kitiems sodybos svečiams ramiai ilsėtis ir naudotis bendromis patalpomis bei sodybos teritorija;
7. Asmeninius daiktus laikyti tik savo išnuomotose patalpose arba automobilyje (už asmeninių daiktų saugumą šeimininkai neatsako);
8. Dalyvauti priduodant nuomojamas patalpas ir materialines vertybes šeimininkams ar jų įgaliotam asmeniui;
9. Prieš išvykstant iš sodybos, išnešti savo šiukšles į konteinerį, priduoti naudotas patalpas tvarkingas.

SODYBOJE DRAUDŽIAMA:
1. Rūkyti visose patalpose (tam yra skirtos vietos rūkymui), už rūkymą ne tam skirtoje vietoje, bauda – 100 EUR. (LR ATPK 185 str.1d.); Šiukšlinti sodybos teritorijoje (mėtyti lauke nuorūkas, tarą, maisto atliekas);
2. Laužyti medžius, krūmus;
3. Be suderinimo su šeimininkais ar jų įgaliotu asmeniu, kūrenti ugnį židiniuose, šašlykinėse ar naudoti kitus prietaisus, išskiriančius atvirą ugnį, naudoti bet kokius šaunamuosius ginklus, fejerverkus ar petardas;
4. Be šeimininkų ar jų įgalioto asmens leidimo atsivežti ir laikyti sodyboje šunis, kates ar kitus gyvūnus;
5. Be šeimininkų ar jų igalioto asmens leidimo pernešti sodyboje esantį materialųjį turtą ir inventorių;
6. Lauke naudoti kambariuose esančius rankšluosčius, antklodes, lovatieses, kėdes, stalus ir kitą patalpų inventorių;
7. Deginti plastikines bei chemines medžiagas židiniuose, šašlykinėse ir laužavietėje;
8. Vaikams žaisti prie tvenkinių, juose maudytis vieniems be tėvų ar suaugusiųjų priežiūros.

SVEČIŲ ATSAKOMYBĖ:
1. Svečiai materialiai atsako už visą sugadintą ar sunaikintą sodyboje ir jos teritorijoje esantį kilnojamą ir nekilnojamą turtą;
2. Jei nuostoliai sodyboje atsirado dėl nepilnamečių veiksmų, už juos atlyginti privalo vaikų tėvai ar globėjai;
3. Svečiams ar jų vaikams susižalojus dėl savo ar drauge esančių svečių veiksmų ar sugadinus savo turtą dėl pačių neatsargumo, sodybos šeimininkai už tai neatsako;
4. Už sodyboje muzikos ar kitokį sukeltą triukšmą po vidurnakčio atsako pagrindinis grupės svečių užsakovas (paslaugos užsakovas).

PRIEŠGAISRINĖS IR SAUGAUS ELGESIO TAISYKLĖS:
1.Tvarkingai naudotis elektros prietaisais, neleisti jais naudotis vaikams. Nepalikti be priežiūros įjungtų elektros prietaisų bei radijo ar televizijos aparatūros;
2. Rūkyti tik lauke, tam skirtose vietose ir užgesintas nuorūkas mesti tik į tam skirtas talpas;
3. Ugnies židinius kūrenti tik gavus sodybos šeimininkų ar jų įgalioto asmens leidimą ir išklausius instruktažą;
4. Malkas dėti tik tam skirtose vietose saugiu atstumu, toliau nuo atviros ugnies;
5. Kūrenantis ugnies židiniui, nepalikti be priežiūros vaikų bei neleisti vaikams jo kūrenti ar žaisti su degančiais pagaliukais, malkomis, žarijomis;
6. Miške nesukelti bet kokio pobūdžio ugnies ( nemėtyti nuorūkų, nenaudoti atviros ugnies);
7. Sodybos teritorijoje ugnį kurti tik tam įrengtose vietose. Draudžiama ugnį palikti be priežiūros, pasitraukiant nuo ugnies židinio, jį būtina užgesinti;
8. Vaikams maudytis galima tik kartu su tėvais ar globėjais;
9. Elgtis taip, kad nekiltų pavojus savo ir kitų svečių sveikatai ir gyvybei;
10. Inventorių naudoti tik pagal paskirtį;
11. Kiekvienas svečias individualiai atsako už atsivežto maisto kokybę ir jo šviežumą;
12. Svečiui ar jo vaikams susižalojus pačiam arba sugadinus savo turtą dėl pačių kaltės, pažeidžiant saugaus elgesio, priešgaisrines ir vidaus tvarkos taisykles, sodybos šeimininkas už tai neatsako;
13. Už kitus galimus nelaimingus atsitikimus, galinčius įvykti sodybos viduje, kieme, sporto aikštelėse, pirtyje, kubile, maudantis tvenkinyje, pavėsinėje ir kitose vietose atsakingi patys svečiai;
14. Už nelaimingus atsitikimus ir jų pasekmes, įvykusius dėl alkoholio vartojimo, atsako pats svečias;
15. Tėvai ar nepilnamečių vaikų globėjai (prižiūrintys asmenys) privalo užtikrinti vaikų saugumą;
16. Pagrindinis patalpų ar sodybos užsakovas įsipareigoja supažindinti kitus nuomoje dalyvaujančius sodybos svečius su priešgaisrinėmis ir saugaus elgesio taisyklėmis ir visiškai atsako už tai, kad sodybos svečiai laikytųsi šių taisyklių.
17.  Kilus gaisrui nedelsiant skambinti 112.

Pirties taisyklės
 1. Prieš pirtį ir pirties metu nevartoti alkoholio.
 2. Kiekvienas pirties dalyvis atsako už savo saugumą pirtyje.
 3. Darykite pertraukėles. Paprastai einant į pirtį daromi 3-6 „užėjimai“, tarp kurių rekomenduojama daryti 15-20 min. pertraukėles priepirtyje.
 4. Nedėvėkite metalinių daiktų pirtyje.
 5. Nedarykite staigių judesių. Pasikaitinę garinėje staiga nesistokite – galite netekti pusiausvyros ar net sąmonės. Išėjus iš garinės reiktų kelias minutes pavaikščioti ir pakvėpuoti, ir tik tuomet gultis ar sėstis ilsėtis. Nepūskite oro į kitą žmogų jeigu nenorite jo nudeginti!
 6. Būnant pirtyje būtina gerti kuo daugiau skysčių.
 7. Pilant vandenį, daryti tai labai atsargiai, neskubant.
 8. Už savo vaikų saugumą pirtyje atsako jų tėvai.
 9. Už paliktus daiktus mes neatsakome.
 10. Pirties savininkas turi teisę išprašyti asmenis pažeidžiančius taisykles, besielgiančius nesaugiai ir gadinančius pirtį.
Jodinėjimo taisyklės

Už visus savo veiksmus prie žirgo svečias atsako pats, lipdamas ant žirgo jis prisiima atsakomybę už save ir savo sveikatą.

 1. DRAUDŽIAMA įeiti į arklides be arklidės darbuotojo dalyvavimo arba leidimo.
 2. DRAUDŽIAMA atidarinėti gardus, eiti į juos be trenerio priežiūros.
 3. DRAUDŽIAMA be trenerio, instruktoriaus ar arklidės darbuotojo leidimo liesti, glostyti, šerti žirgus, nes ne visi žirgai mėgsta bendrauti.
 4. DRAUDŽIAMA arklidėse, jų teritorijoje, jojimo aikštelėje bei šalia žirgo bėgioti, mojuoti rankomis ir triukšmauti, daryti staigius judesius.
 5. DRAUDŽIAMA prie žirgo eiti iš užpakalio ar iš priekio, nes jis gali įspirti, įkąsti. Reikia eiti įstrižai, šonu iš priekio. Visada atkreipti jo dėmesį pašaukiant vardu ar pakalbinus.
 6. DRAUDŽIAMA išjojus iš sodybos teritorijos, neklausyti trenerio, nuklysti nuo maršruto, tyčia atsilikti, eiti per kelią ne tam skirtose vietose.
 7. DRAUDŽIAMA joti be šalmo, vaikams - be apsauginių liemenių ir šalmo.
 8. DRAUDŽIAMA šerti žirgus atsineštu maistu be arklidės darbuotojo leidimo.
 9. Pašaliniams žmonėms į arklidę eiti griežtai draudžiama.
 10. Už tvarką arklidėje paskiriamas asmuo, kuriuo nurodymų turi klausyti visi, esantys arklidėje.
 11. Pasinaudojus inventoriumi (šakėmis, grėbliais, kibirais, kastuvais, šluotomis ), jį visada, švarų reikia sudėti į tam skirtą vietą.
 12. Arklidėje rūkyti GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA.
 13. Neblaiviems lankytis arklidėje ar jodinėti griežtai DRAUDŽIAMA